Podmínky spolupráce

Jsme rovnocenní partneři na jedné lodi. Vy chcete pečovat o seniora v zahraničí. My ho najdeme. Nemá to žádné háčky.

Potřebná kvalifikace a další podmínky

Pro poskytování pečovatelské služby v domácnostech platí zákonná ustanovení, která zaručují právní jistotu pro vás – pečovatele i pro vaše klienty. Potřebujeme, abyste měl/a za sebou alespoň 200 hodin odborného vzdělávání v oboru nebo vysvědčení ze zdravotní školy.

Peníze a výdělek

Jako samostatný živnostník je na Vás se rozhodnout, za jakých finančních podmínek chcete svojí službu vykonat. Vzhledem k tomu, že i mezi uživatelem a námi je uzavřen smluvní vztah, stanovujeme denní honorář dle smluvních cen předem.

Denní honoráře:

  • v Rakousku ve výši EUR 70,- až EUR 90,- včetně sociálního a zdravotního pojištění (SVA) + cestovní náklady
  • v Německu ve výši EUR 80,- až EUR 100,- včetně sociálního a zdravotního pojištění (SVA) + cestovní náklady
  • ve Švýcarsku ve výši EUR 70,- až EUR 95,- + 100 % sociální a zdravotní pojištění (SVA) + cestovní náklady

Obdržíte od nás profil uživatele s podstatnými informacemi ohledně zdravotního stavu a k tomu stanovený denní honorář. Následně je na vás, zda konkrétní nabídku přijmete nebo odmítnete.

Ubytování

Ubytování je zajištěno v domácnosti klienta a neznamená pro vás žádné náklady navíc.

Turnus

Naše společnost nabízí výhradně 14 denní nebo 3 týdenní turnusy (především) v Rakousku, Německu nebo Švýcarsku.

Rozsah péče

Pečovatelské resp. lékařské činnosti jsou omezeny na soukromou domácnost osoby, o kterou je pečováno a smí být vykonávány pouze omezeně a se souhlasem této osoby nebo jejího zákonného zástupce.

Pečující osoba je povinna bezprostředně hlásit lékaři resp. odborné pečovatelské síle jakoukoliv změnu stavu relevantní z lékařského či pečovatelského pohledu a zpřístupnit záznamy o činnostech.

Administrativa

Činnost u klienta musí být ověřena písemnou formou a kromě toho musí být veden protokol provedených aktivit. Vzor ověření a protokol si můžete stáhnout zde.

Jako samostatný pečovatel jste dodavatelem a musíte se zákazníkem uzavřít smlouvu o dílo. Vzor smlouvy o dílo si můžete stáhnout zde.

Garantovaná nabídka do 2 týdnů

Cesta k vašemu prvnímu klientovi je opravdu jednoduchá. Stačí vyplnit přihlášku a nejdéle do 14 dní od podpisu smlouvy od nás získáte první nabídku.

Nevíte si s něčím rady?

Zavolejte nám na +420 724 108 007, napište na info@hoffnung.cz nebo se u nás zastavte osobně na pobočce Radniční 133/1, České Budějovice.